REGULAMINY ORAZ ICH TARYFIKATORY SIECI SERWERÓW Magic Players

PL / ENG

REGULAMIN SERWERA DISCORD Magic Players

§1. Regulamin jest w pełni własnością „Magic_Players”. 
§2. Używaj kanałów głosowych oraz tekstowych zgodnie z ich przeznaczeniem. §
§3. Zakaz Spamowania oraz Floodowania na kanałach tekstowych. 
§4. Prywatne sprawy ( kłótnie ) z innym użytkownikiem załatwiaj w wiadomości prywatnej.
  §5. Nie nadużywaj capslocka oraz emoji. 
§6.  Zabrania się reklamowania czegokolwiek co nie jest związane z siecią serwerów Magic_Players.
§7.  Zabrania się nagrywania innych użytkowników serwera bez ich zgody ( dotyczy obrazu oraz dźwięku ). 
§8. Zakaz krzyczenia oraz mocnego podnoszenia głosu na kanałach głosowych ( nie dotyczy jeżeli nie przeszkadza to innym uczestnikom rozmowy ). 
§9. Działania mające na celu zaszkodzenie / zniszczenie reputacji serwera są karane permanentnie.
§10. Zakaz bezpodstawnego pingowania grup administracyjnych. 
§11. Omijanie kary tworzeniem multikonta jest karane podwójnie ( jeżeli ten fakt będzie powtarzany rada może wnioskować o całkowite usunięcie użytkownika z sieci serwerów ). 
§12. Zakaz używania GIF-ów na kanałach tekstowych.
  §13. Zakaz podszywania się pod innych użytkowników oraz administrację serwera. 
§14. Zakaz używania programów do zmiany głosu ( modulator ) , bindów lub innych programów utrudniających rozmowę innym użytkownikom na kanale głosowym. 
§15. Zakaz używania oznaczeń @everyone oraz @here. 
§16. Komendy botów muzycznych można używać tylko na kanale  # ┇🎵┇𝐌𝐮𝐬𝐢𝐜 
§17. Nieznajomość regulaminów oraz taryfikatorów serwera nie zwalnia z ich przestrzegania. 
§18. Administrator ma prawo ukarać użytkownika bez względu na to czy jest to wymienione w regulaminie jeżeli widzi taki powód.

TARYFIKATOR SERWERA DISCORD Magic Players

1§R – XXX 
2§R – 10 Punktów Karnych 
3§R – 15 Punktów Karnych 
4§R – 15 Punktów Karnych 
5§R – 10 Punktów Karnych 
6§R – 50 Punktów Karnych 
7§R – 25 Punktów Karnych 
8§R - 10 Punktów Karnych 
9§R - 50 Punktów Karnych 
10§R - 15 Punktów Karnych 
11§R - 35 Punktów Karnych 
12§R - 15 Punktów Karnych 
13§R - 35 Punktów Karnych 
14§R - 10 Punktów Karnych 
15§R - 50 Punktów Karnych 
16§R - 10 Punktów Karnych
17§R – XXX 
18§R – XXX  

Kiedy użytkownik osiągnie „ 15 „ Punktów Karnych zostaje ukarany MUTE’m o długości 12 godzin. 
Kiedy użytkownik osiągnie „ 20 „ Punktów Karnych zostaje ukarany MUTE’m o długości 7 dni. 
Kiedy użytkownik osiągnie „ 25 „ Punktów Karnych zostaje ukarany BAN’em o długości 5 godzin. 
Kiedy użytkownik osiągnie „ 30 „ Punktów Karnych zostaje ukarany BAN’em o długości 3 dni. 
Kiedy użytkownik osiągnie „ 35 „ Punktów Karnych zostaje ukarany BAN’em o długości 7 dni. 
Kiedy użytkownik osiągnie „ 50 „ Punktów Karnych zostaje ukarany BAN’em permanentnym.  

REGULAMIN SERWERA MINECRAFT Magic Players

 
§1. Korzystanie z serwera Minecraft jest dobrowolne i równoznaczne z akceptacją regulaminu. 
§2. Administracja ma prawo wyrzucić lub zbanować użytkownika na serwerze, jeżeli użytkownik będzie działał na szkodę serwera, inaczej niż napisano w regulaminie. 
§3. Administrator ma prawo ukarać użytkownika bez względu na to czy jest to wymienione w regulaminie jeżeli widzi taki powód. 
§4. Administrator nie jest cudotwórcą – nie musi spełniać zachcianek użytkownika. 
§5. Każdy kto widzi osobę łamiącą regulamin ma obowiązek zgłosić to administracji. 
§6. Na chacie globalnym zabrania się: Floodowania,Omijania cenzury,Spamowania,Stosowania wulgaryzmów,Żebrania,Podrabiania wiadomości,Prowokowania,scam linków 
§7. Użytkownik ma możliwość rejestracji tylko 1 konta, jeśli z jednego adresu IP korzysta więcej niż jedna osoba użytkownik powinien bezwzględnie zgłosić ten fakt administracji, inaczej zostanie to potraktowane jako multikonto. 
§8. Zabrania się tworzenia multikont mających na celu ominięcie kary nadanej na serwerze lub ułatwienie rozgrywki. 
§9. Zabronione jest poniżanie użytkowników na serwerze oraz wpływanie na ich godność osobistą. 
§10. Zabronione jest okradanie, oszukiwanie innych osób, szerzenie nieprawdziwych/mylących informacji, które mogą być użyte w celu własnej korzyści lub dowartościowania się. 
§11. Użytkownik zobowiązany jest do wykonywania poleceń administracji. 
§12. Zabrania się reklamowania innych serwisów przez użytkowników. 
§13. Zabronione jest kopiowanie itemów 
§14. Zabrania się prób wyłudzenia informacji, włamania na konto oraz wszelkich innych metod wyłudzania własności. 
§15. Zabrania się spiskowania i szerzenia nienawiści wobec użytkowników, serwera lub kogokolwiek innego. 
§16. Wskazane jest stosowanie się do właściwych zasad samozachowawczych oraz wykazywanie się odpowiednią kulturą osobistą. 
§17. Zabrania się rejestracji/logowania na konta przez proxy/VPN, a także innych urządzeń pozwalających ukryć jego prawdziwe połączenie. 
§18. Zabrania się stosowania wulgarnych, obraźliwych, promujących inne serwisy nicków. 
§19. Zabrania się celowego wpływania na działanie i wydajność serwera i wykorzystywania błędów. 
§20. W razie jakichkolwiek problemów użytkownik ma prawo zgłosić się o pomoc do administracji. W przypadku użycia wulgaryzmów bądź pisania nic niewnoszących próśb (spamu) administracja ma prawo zignorować wiadomość. 
§21. Zabrania się wywyższania i dyskryminowania innych osób. Każdy, niezależnie od posiadanej rangi, wyznawanej religii, płci, jest równy innym. 
§22. Zabrania się handlu dobrami wirtualnymi poza serwerem i jego mechanikami - dotyczy to także dostępu do konta. Każda taka próba skutkować będzie blokadą konta i jego usunięciem.
§23. Każdy administrator bądź osoba z inną rangą mająca możliwość nadania kar, ma prawo do ukarania każdego użytkownika, który postępuje wbrew założeniom serwera. Tego samego dotyczą inne działania, których skutek będzie odczuwalny w przyszłości. 
§24. Serwer może zostać w dowolnym momencie zrestartowany, wyłączony, zmieniony lub może wystartować jego nowa edycja – w takich sytuacjach nie przysługują żadne rekompensaty. 
§25. Administracja nie odpowiada za utracone przedmioty na serwerze i nie ma obowiązku ich zwrotu. 
§26. Zabrania się korzystania ze wspomagaczy ułatwiających rozgrywkę (tzw. cheaty). 
§27. Zabrania się proszenia administratora o ułatwienie rozgrywki. 
§28. Zabrania się upubliczniania danych osobowych bez zgody użytkownika. 
§29. Zabrania się szerzenia wiadomości propagujących faszystowski lub inny totalitarny ustrój państwa lub nawołujących do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych. 
§30. Zabrania się korzystania z modyfikacji umożliwiających pobranie mapy lub jakichkolwiek nieudostępnionych zasobów serwera. 
§31. Niestosowanie się do ostrzeżeń administracji może skutkować karą. 
§32. Decyzja właściciela jest niepodważalna. 
§33. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z obowiązku jego przestrzegania.  

TARYFIKATOR SERWERA MINECRAFT Magic Players

§1R - XXX 
§2R - XXX 
§3R – XXX 
§4R – XXX 
§5R - XXX 
§6R - Nie przestrzeganie skutkuje 12 godzinnym BAN’em na serwerze 
§7R - Nie przestrzeganie skutkuje Pemanentnym BAN’em na serwerze 
§8R - Nie przestrzeganie skutkuje Pemanentnym BAN’em na serwerze 
§9R - Nie przestrzeganie skutkuje 24 godzinnym BAN’em na serwerze   
§10R - Nie przestrzeganie skutkuje 3 dniowym BAN’em na serwerze 
§11R - XXX 
§12R - Nie przestrzeganie skutkuje 7 dniowym BAN’em na serwerze 
§13R - Nie przestrzeganie skutkuje 7 dniowym BAN’em na serwerze 
§14R - Nie przestrzeganie skutkuje 3 dniowym BAN’em na serwerze 
§15R - Nie przestrzeganie skutkuje 3 dniowym BAN’em na serwerze 
§16R - XXX 
§17R - Nie przestrzeganie skutkuje Pemanentnym BAN’em na serwerze 
§18R - Nie przestrzeganie skutkuje kick’em z serwera 
§19R - Nie przestrzeganie skutkuje 7 dniowym BAN’em na serwerze 
§20R - XXX 
§21R - Nie przestrzeganie skutkuje 12 godzinnym BAN’em na serwerze 
§22R - Nie przestrzeganie skutkuje Pemanentnym BAN’em na serwerze 
§23R - XXX 
§24R – XXX 
§25R - XXX 
§26R - Nie przestrzeganie skutkuje 7 dniowym BAN’em na serwerze 
§27R -  XXX 
§28R - Nie przestrzeganie skutkuje Pemanentnym BAN’em na serwerze 
§29R - Nie przestrzeganie skutkuje 7 dniowym BAN’em na serwerze 
§30R - Nie przestrzeganie skutkuje Pemanentnym BAN’em na serwerze 
§31R - XXX 
§32R - XXX 
§33R - XXX

REGULAMIN SERWERA SCP:SL Magic Players

§1. Zawsze stosuj się do zaleceń Administracji. 
§2. Zakaz podszywania się pod Administarcje serwera. 
§3. Zakaz oszukiwania i korzystania z Exploit'ów gry. 
§4. Nie zamykaj drzwi w celu utrudnieniu gry sojusznikom. 
§5. "Camping na Spawn'ie" jest zabroniony. 
§6. Świadome przedłużanie rozgrywki jest zabronione. 
§7. Zakaz pisania rzeczy Rasistowskich, Seksistowskich oraz obrażania innych. 
§8. Zakaz odtwarzania muzyk/efektów dźwiękowych w celu przeszkadzania innym. 
§9. "Team'owanie sie" jest zabronione. 
§10. Komunikacja w języki innym niż Polski lub Angielski jest zabroniona. 
§11. Reklamowanie się jest zabronione. 
§12. Nadużywanie systemu AFK i systemu zgłoszeń jest zabronione. 
§13. Poruszanie jakichkolwiek tematów związanych z NSFW lub NSFL jest zabronione. 
§14. Wypytywanie o role, klasy itd. jest zabronione.

TARYFIKATOR SERWERA SCP:SL Magic Players

§1R Nie przestrzeganie skutkuje kick’em z serwera 
§2R Nie przestrzeganie skutkuje 3 godzinnym BAN’em na serwerze 
§3R Nie przestrzeganie skutkuje 7 dniowym BAN’em na serwerze 
§4R Nie przestrzeganie skutkuje kick’em z serwera ( Jedno ostrzeżenie ) 
§5R Nie przestrzeganie skutkuje kick’em z serwera ( Jedno ostrzeżenie ) 
§6R Nie przestrzeganie skutkuje 1 godzinnym BAN’em na serwerze 
§7R Nie przestrzeganie skutkuje 7 dniowym BAN’em na serwerze 
§8R Nie przestrzeganie skutkuje 12 godzinnym BAN’em na serwerze 
§9R Nie przestrzeganie skutkuje 1 godzinnym BAN’em na serwerze 
§10R Nie przestrzeganie skutkuje kick’em z serwera ( Jedno ostrzeżenie ) 
§11R Nie przestrzeganie skutkuje 7 dniowym BAN’em na serwerze 
§12R Nie przestrzeganie skutkuje 1 godzinnym BAN’em na serwerze 
§13R Nie przestrzeganie skutkuje 5 dniowym BAN’em na serwerze 
§14R Nie przestrzeganie skutkuje 2 godzinnym BAN’em na serwerze

DISCORD SERVER RULES

§1. Statute is officialy owned by „Magic_Players”. 
§2. Use Voice nad Text channels according to its intended use. 
§3. Spamming and Flodding on Text channels is forbidden. 
§4. Private dramas with others solve in your’s private messeges. 
§5. Do not abuse Capslock and Emojis. 
§6. Advertising anything that is related with Magic_Players server network is forbidden. 
§7. Recording others conversations without their consent is forbidden. 
§8. Making loud noises/screaming is forbidden (unless poople on that voice channel give you consent) 
§9. Actions that may harm server’s reputation are punished permamently. 
§10. Pinging Administration without good reason is forbidden. 
§11. Bypassing punishments by creating new account is punished double (if action keep repeating Admistration may permamently prohibit access to our servers) 
§12. Posting GIF’s on Text Channels is forbidden. 
§13. Imitating other users and Discord server stuff is forbidden. 
§14. Using voice changing programs, sound effects and other programs that may hinder someones gameplay is forbidden. 
§15. Using @everyone and @here pings is forbidden. 
§16. Music bots commands are only allowed on # ┇🎵┇𝐌𝐮𝐬𝐢𝐜 channel. 
§17. Unacquaintance of Statute and Tarificator does not exempt from complying with them. 
§18. Administration is allowed to penalise players regardless of whether that pearson broke rules

DISCORD SERVER TARIFF

1§R – X Penalty Points 
2§R – 10 Penalty Points 
3§R – 15 Penalty Points 
4§R – 15 Penalty Points 
5§R – 10 Penalty Points 
6§R – 50 Penalty Points 
7§R – 25 Penalty Points 
8§R - 10 Penalty Points 
9§R - 50 Penalty Points 
10§R - 15 Penalty Points 
11§R - 35 Penalty Points 
12§R - 15 Penalty Points 
13§R - 35 Penalty Points 
14§R - 10 Penalty Points 
15§R - 50 Penalty Points 
16§R - 10 Penalty Points 
17§R – X Penalty Points 
18§R – X Penalty Points  

When someone reaches 15 „ Penalty Points then he gets penalized with 12hour MUTE. 
When someone reaches „ 20 „ Penalty Points then he gets penalized with 7day MUTE. 
When someone reaches „ 25 „ Penalty Points then he gets penalized with 5hour BAN. 
When someone reaches „ 30 „ Penalty Points then he gets penalized with 3day BAN. 
When someone reaches „ 35 „ Penalty Points then he gets penalized with 7day BAN. 
When someone reaches „ 50 „ Penalty Points then he gets penalized with PERMBAN.

MINECRAFT MAGIC PLAYERS SERVER RULES

§1. Playing on our Minecraft server is equivalent to accepting this Statute. 
§2. Administration is allowed to Kick or Ban players regardless if he/she will be to the detriment server. 
§3. Administration is allowed to penalise players regardless of whether that pearson broke rules or not. 
§4. Admistration does not have to fulfil the wishes of player. 
§5. If anyone notices player breaking any rule of the Statute then he/she is is obliged to report that to the administration. 
§6. It is forbidden on global chat to: Flood, Swear, Spam, Beg, Provocate and Post scam links 
§7. Players are allowed to have only one account, if there is more than one account playing from one IP address then you have to report that otherwise it will be treated as multiaccount. 
§8. It is forbidden to create multiaccounts that are aimed at bypassing the penalty or to facilitate the game. 
§9. It is forbidden to humiliate others playing on the server and affect their personal dignity 
§10. It is forbidden to steal from the others, spreading false and misleading information that may be used for personal gain or self-esteem. 
§11. Player is obligated to listen to Adminstrators commands. 
§12. It is forbidden to advertise servers on global chat. 
§13. It is forbidden to use any in-game exploits such as items copying. 
§14. Phishing is forbidden. 
§15. It is forbidden to conspire against users, the server or anyone else. 
§16. It is advisable to follow the proper principles of self-preservation and show appropriate manners. 
§17. It is forbidden to create / log-in account through Proxy/VPN, and any other methods to hide its actual connection. 
§18. It is forbidden to have nicknames that are vulgar and promote other servers. 
§19. It is forbidden to affecting the operation and performance of the server and exploiting errors.
§20. In case of any problems, the user has the right to contact the administration for help. In the case of using profanity or writing unwanted messages (spam), the administration has the right to ignore the message.   
§21. It is forbidden to exalt and discriminate against other people. Everyone, regardless of their rank, religion or gender, is equal to others. 
§22. It is forbidden to trade virtual goods outside the server - this also applies to access to the account. Any such attempt will result in blocking the account and its deletion. 
§23. Every Administrator is allowed to penalise player if he/she is braking Statute. 
§24. Server may restart at any moment, turn off or updated to newer version – there won’t be any compensation for any in-game goods. 
§25. The administration is not responsible for lost items and is not obligated to return them. 
§26. It is forbidden to use any modifications that facilitate the gameplay (aka. Cheats). 
§27. It is forbidden to beg the administrator to facilitate the gameplay. 
§28. It is forbidden to publish personal data without the user's consent. 
§29. It is forbidden to write any misleading, propagated, fascist, rasist and ethnic messages on global chat. 
§30. It is forbidden to use any modifications that allow you to download game map or any servers data. 
§31. Non-compliance with Administrators warnings may result in Kick or Ban. 
§32. The owner's decision is indisputable. 
§33. Lack of knowledge of the regulations does not release you from the obligation to comply with them.  

MINECRAFT MAGIC PLAYERS SERVER PUNISHMENTS

§1R - XXX 
§2R - XXX 
§3R – XXX 
§4R – XXX 
§5R - XXX 
§6R - Non-compliance with the rules equals 12 hour BAN on the server 
§7R - Non-compliance with the rules equals PERM BAN on the server 
§8R - Non-compliance with the rules equals PERM BAN on the server 
§9R - Non-compliance with the rules equals 24 hour BAN on the server   
§10R - Non-compliance with the rules equals 3 day BAN on the server 
§11R - XXX 
§12R - Non-compliance with the rules equals 7 day BAN on the server 
§13R - Non-compliance with the rules equals 7 day BAN on the server   
§14R - Non-compliance with the rules equals 3 day BAN on the server 
§15R - Non-compliance with the rules equals 3 day BAN on the server 
§16R - XXX 
§17R - Non-compliance with the rules equals PERM BAN on the server 
§18R - Non-compliance with the rules equals KICK from the server 
§19R - Non-compliance with the rules equals 7 day BAN on the server 
§20R - XXX 
§21R - Non-compliance with the rules equals 12 hour BAN on the server 
§22R - Non-compliance with the rules equals PERM BAN on the server 
§23R - XXX 
§24R – XXX 
§25R - XXX 
§26R - Non-compliance with the rules equals 7 day BAN on the server 
§27R - XXX 
§28R - Non-compliance with the rules equals PERM BAN on the server 
§29R - Non-compliance with the rules equals 7 day BAN on the server 
§30R - Non-compliance with the rules equals PERM BAN on the server 
§31R - XXX §
32R - XXX 
§33R - XXX

SCP:SL ​MAGIC PLAYERS SERVER RULES

§1. Always follow staff directions. 
§2. No Server Staff impersonation. 
§3. No cheating or exploiting. 
§4. Do not close doors on teammates or lock them in rooms! 
§5. Spawn camping/killing is forbidden. 
§6. Camping is forbidden. Do not delay the round longer than necessary. 
§7. No racism, Sexism or Personal harrasment of any kind. 
§8. Do not play music or soundboards in spectator or on the intercom and don't mic spam in general. 
§9. Teaming is not allowed (Except between Chaos and SCP). 
§10. Speaking in any language other than English or Polish is not allowed. 
§11. No advertising youtube/twitch/discord etc in any way. 
§12. Misusing/Abusing the AFK System and/or the report system is not allowed. 
§13. Any and all topics that contain either NSFW, NSFL or any other topic connected to something of this nature is prohibited. 
§14. Asking/begging for roles, classes, etc. is prohibited.  

SCP:SL ​MAGIC PLAYERS SERVER ​PENALTIES

§1R Disobeyance will result in KICK from the server 
§2R Disobeyance will result in 3hour BAN from the server 
§3R Disobeyance will result in 7day BAN from the server 
§4R Disobeyance will result in KICK from the server 
§5R Disobeyance will result in KICK from the server 
§6R Disobeyance will result in 1hour BAN from the server §7R Disobeyance will result in 7day BAN from the server §8R Disobeyance will result in 12hour BAN from the server 
§9R Disobeyance will result in 1hour BAN from the server 
§10R Disobeyance will result in KICK from the server 
§11R Disobeyance will result in 7day BAN from the server 
§12R Disobeyance will result in 1hour BAN from the server 
§13R Disobeyance will result in 5day BAN from the server 
§14R Disobeyance will result in 2hour BAN from the server